Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 3/2010 från Svenska litteratursällskapet i Finland

17.5.2010

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till Stefan Nygård

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2010 om 18 000 euro tillfaller fil.dr Stefan Nygård för doktorsavhandlingen Filosofins renässans eller modern mystik - Bergsondebatten i Finland.

Stefan Nygårds avhandling om den finländska receptionen av den franske tänkaren Henri Bergsons vetenskapliga teser och tankefigurationer (HU 2009) är enligt prisnämnden en briljant analys av de offentliga debatter, politiska underströmmar och transnationella kontaktytor som präglade filosofins utveckling i Finland under första hälften av 1900-talet. 

SLS intervjuade Stefan Nygård om bl.a. bildningskulturen i det tidiga 1900-talets Finland, där Bergsons tankar snabbt inordnades i moralfilosofiska resonemang. Läs intervjun på sls.fi!

  Stefan Nygård: Bergson blev ofta avfärdad som en oseriös modefilosof

  

SLS-forskning samlas i nytt publikationsarkiv

Svenska litteratursällskapet har öppnat ett publikationsarkiv för forskningsrapporter och andra vetenskapliga publikationer på den akademiska arkivplattformen Doria. Publikationsarkivet, som består av både nytt och äldre material,  innehåller för närvarande ett tiotal rapporter och artiklar. Materialet kan sökas fram och sorteras enligt datum, författare eller ämnesord. I takt med att materialet utökas kommer SLS publikationsarkiv att utgöra en samlande plats för forskning om det svenska i Finland.

  SLS publikationsarkiv på Doria (extern länk)

  

Snart i bokhandeln: G.A. Wallins skrifter I och Mannerheims resedagbok

Orientalisten och forskningsresanden Georg August Wallin (1811-1852) hyllades i decennier efter sin död som en av sin tids främsta orientalister. Under sin resa på Arabiska halvön och Sinaihalvön, i Egypten, Syro-Palestina och Persien samlade Wallin in material bland annat om arabiska dialekter och stamförhållanden. I Georg August Wallins skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk och kommenterad form i sex band. Band I innehåller material från Wallins studieår i Helsingfors och S:t Petersburg och från resan till Egypten med början i Helsingfors i juli 1843. 

Gustaf Mannerheim, senare marskalk av Finland, begav sig 1906 till Centralasien och Kina på en militär rekognosceringsresa på uppdrag av den ryska generalstaben. I sin dagbok skildrar Mannerheim livligt de storslagna landskapen och mötena med lokalbefolkningen, bl.a. Centralasiens nomader, men också de umbäranden som expeditionen fick utstå under den långa och fysiskt påfrestande färden. Dagbok förd under min resa i Centralasien och Kina 1906-07-08 (utg. Harry Halén) utges i oförkortad form och utan de felaktigheter som finns i tidigare utgåvor.

  

Pärlor ur förlagets utgivning tillgängliga som e-artiklar

SLS förlag lyfter fram artiklar ur sin mångsidiga utgivning som pågått sedan 1886, pärlor som kanske både glömts och dolts bakom bokryggar och mellan pärmarna i skriftserien. Ett första smakprov på fyra artiklar finns nu på webben. Läs bland annat om Sveaborgs grundande, skärgårdsliv, författarinnan Sara Wacklin och domesticeringen av mannen i Runebergs Elgskyttarne.

Ambitionen är att under jubileumsårets gång med jämna mellanrum ge tillgång till några intressanta och välformulerade texter som förtjänar en ny publik, om bl.a. litteratur, historia, språkvetenskap, samhälls- och kulturvetenskaper – tankar och röster från tidigare decennier som ges en ny plattform, och nu publiceras i elektronisk form.

  Den äldsta artikeln är daterad 1894, den nyaste 1992

  

SLS bok om Henry Parland bland årets vackraste böcker

Grafikern Anders Carpelan belönades i tävlingen Årets vackraste böcker 2009 för Agneta Rahikainens Jag är ju utlänning vart jag än kommer. En bok om Henry Parland. Boken belönades i kategorin kulturhistoriska böcker.

Enligt Kommittén för Finlands bokkonst har Anders Carpelans grafiska form inte förfallit till inställsam nostalgi: "... snarast utnyttjar formgivaren det ryska 1900-talsavantgardets stämning på ett levande, smakfullt modernt sätt. Trycket är lika oklanderligt".

 

  

Max Engman ny ordförande för SLS styrelse

Historikern, professor Max Engman valdes i april till ny ordförande för Svenska litteratursällskapets styrelse efter professor Håkan Andersson. Engman har varit medlem av SLS styrelse sedan år 1980.

Vid SLS årsmöte valdes medieforskaren, professor Tom Moring in som ny medlem i SLS styrelse. Moring, professor i kommunikationslära vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, har på senare år särskilt intresserat sig för språkliga minoriteters medier i ett internationellt perspektiv.

  

Lyssna på en polska i väntan på digitala FSFD!

Den 1842 födda Föglöbonden Erik Wilhelm Söderberg ("Målars Wilhelm") var en speciell spelman eftersom han hanterade den för allmogespelmän ovanliga tonarten b-dur. Söderberg lärdes upp av en gammal fiolspelman som var sträng och fordrande. Bland annat var det viktigt att armen skulle hållas så stilla som möjligt. "Får du den ej annars att hållas, så bryt fast av hela armen", var ett råd Söderberg fick.

Polskan i länken nedan tecknades upp av Otto Andersson i Föglö år 1904 och är en av de 1100 menuetter, polskor och polonäser som du kommer att kunna lyssna på och skriva ut via den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning. Mer information om Erik Wilhelm Söderberg och många andra spelmän och upptecknare hittar du också via webbplatsen som SLS arkiv publicerar inom kort. Varmt välkommen på en musikalisk upptäcktsfärd!

  Hör Målars Wilhelm spela en polska, upptecknad av Otto Andersson

  

Se och kommentera arkivbilder

SLS har grundat ett fotogalleri i Flickr. Målsättningen är att visa en liten men mångsidig del av SLS bildarkiv. Bilder på äldre båtar och båtritningar finns i den första omgång bilder som satts in. Har du som betraktare tilläggsinformation om bilderna? Fotogalleriet ger dig möjligheten att förmedla informationen i form av kommentarer till bilderna. Du kan också att kontakta SLS digitalarkiv Arkiva direkt.

  Till SLS fotogalleri på Flickr

  

Det händer på SLS

17–18.5.2010 SLS på jubileumsturné till Uppsala och Umeå universitet
24.5.2010 Föreläsningsserien "En-, två- eller flerspråkig?" avslutas med föredrag av samhällsvetarna Kimmo Grönlund och Åsa Bengtsson.

  Närmare uppgifter i evenemangskalendern på sls.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |