Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 2/2010 från Svenska litteratursällskapet i Finland

26.03.2010  

SLS på jubileumsturné

SLS jubileumsturné, bestående av populärvetenskapliga föreläsningar på medborgar- och arbetarinstituten runtom i Svenskfinland och vetenskapliga miniseminarier i universitetsstäderna är i full gång. Näst i tur är Ekenäs medborgarinstitut 30.3, följt av Åbo universitet och Åbo Akademi 7 resp. 8.4.

  Väl mött på jubileumsturnén – se programmet

En jubileumskaramell på webben är bildspelet från sällskapets 125-årsfestligheter och prisutdelning på Runebergsdagen!

  Bildspel från 125-årsfestligheterna

  

FKA dokumenterade skämt och oro kring svininfluensan

Svininfluensan, temat för höstens specialfrågelista vid Folkkultursarkivet, fick 203 svar som ger en mångsidig bild av förhållningssättet till influensan – både när den var högaktuell och en tid efteråt då influensavågen ebbat ut.

Framför allt frågan om vaccinet och vaccinering lockade till utförliga svar där åsikterna för och emot vaccinet varierade kraftigt. Också frågan om hur svininfluensan diskuterats i näromgivningen besvarades flitigt. Respondenterna konstaterar i sina svar att tonen i samtalen rört sig från skämt till största allvar. Behovet att debattera svininfluensan har varit stort, och svaren avspeglar både oro och ängslan för den egna och de närmastes hälsa, samtidigt som det kastas fram skämtsamma kommentarer om influensan. "Hur skall man ta det hela", frågas i ett av svaren "sitta med gasmasken på under det att man tvångsmässigt sprayar sig med desinfektionsmedel?"

Frågelistan fanns på SLS webbplats hösten 2009. En artikel som behandlar insamlingsresultatet kommer att publiceras i Källan i juni.   

  

Finlandssvensk spelmansmusik snart på sls.fi

Är du intresserad av finlandssvensk folkmusik? Är du nyfiken på spelmännen och upptecknarna? Vill du lyssna på låtarna och skriva ut dem eller kolla upp om polskan din farfar spelade finns bevarad? Då är den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning, som öppnas i vår, något för dig! 

Via webbplatsen kan du dyka in i den finlandssvenska spelmanstraditionen och det spelmansmaterial som finns i volym VI A 1 av bokserien Finlands svenska folkdiktning. Finlands svenska folkdiktning är ett samlingsverk där det äldre folkloristiska arkivmaterialet har publicerats. Allt som allt har 21 volymer utkommit mellan åren 1917 och 1975. Tanken är att hela verket i sinom tid skall finnas tillgängligt på nätet.

De äldre spelmansmelodierna – polskorna, menuetterna och polonäserna – är först i tur att publiceras. Närmare information om publiceringen ges i nästa nyhetsbrev.    

  

Stipendier och forskningsmedel att söka inom mars

Ansökningstiden för Svenska litteratursällskapets stipendier och forskningsmedel pågår mars månad ut. Stipendierna kan sökas av enskilda personer, arbetsgrupper och organisationer.

Personliga forskarstipendier kan sökas av personer som har avlagt magisterexamen och som avser att fortsätta sina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen. Stipendier beviljas inte för arbete med pro gradu-avhandling. I särskilda, välmotiverade fall kan undantag dock göras från denna regel.

  Stipendier och ansökningsanvisningar

  

Registerdel kompletterar konstnärsbröderna von Wrights dagböcker

Den sjunde volymen av konstnärsbröderna von Wrights dagböcker innehåller gemensamma register till samtliga sex dagboksvolymer: personregister, ortnamnsregister, register över världsliga samlingsplatser, byggnader, transport, föreningar, sällskap och publikationer och artregister. Dessutom ingår här släkttavlor och en förteckning över de illustrationer – konstverk och skisser av bröderna von Wright – som publicerats i dagsboksvolymerna.

  Läs mer om utgåvan
  Köp boken

  

Svara på bibliotekets enkät och vinn böcker!

Vill du påverka utvecklingen av SLS bibliotek? Svara på bibliotekets användarenkät på webben i mars och delta i utlottningen av böcker och andra priser.

Enkäten är en del av en nationell användarenkät. Resultaten hjälper specialbiblioteken vid evalueringen och utvecklingen av sina tjänster. Berätta hur biblioteket har lyckats med att uppfylla dina behov!

  Till enkäten

  

Det händer på SLS

9.4.2010 Språk och historia – språkvård, språkplanering och flerspråkighet. Sista anmälningsdag 29.3.
19.4.2010 En-, två- eller trespråkig? Del 3 i föreläsningsserien
28.4.2010 Seminarium om folkbildaren N.F.S. Grundtvig

  Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi!

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |