Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 1/2010 från Svenska litteratursällskapet i Finland

5.2.2010  

Utökad prisutdelning vid SLS:s 125:e årshögtid

Svenska litteratursällskapets prisutdelning på Runebergsdagen blir i år speciell med anledning av sällskapets 125-årsjubileum. Utöver de traditionella litterära prisen, bland dem Karl Emil Tollanders pris om 35 000 euro, delas fem jubileumspremieringar ut.

Vid årshögtiden tilldelas ett jubileumspris om 35 000 euro en vetenskapsutövare som ett livsverkspris. Två allmänna kulturella premieringar om 18 000 euro vardera delas även ut till två personer som på ett betydande sätt befrämjat kontakterna mellan Sverige och Finland.

Svenska litteratursällskapets i Finland 125:e årshögtid hålls på Finlands Nationalopera i kväll (5.2).
Prismotiveringarna och en videointervju med Tollanderpristagaren offentliggörs på sls.fi kl. 18!

  


Svenska Akademien sammanträdde på SLS

Svenska Akademien deltar i Svenska litteratursällskapets jubileumsfestligheter. Akademien sammanträdde i går (torsdag) till ordinarie möte i SLS:s hus i Helsingfors. Mötet var det första som Akademien någonsin hållit utanför Sveriges gränser.

På bild (från vänster) Horace Engdahl, Sture Allén, Peter Englund, Göran Malmqvist, Lotta Lotass, Per Wästberg och Kristina Lugn. Ej på bild: Torgny Lindgren.

  

Lägger SLS:s nya forskningsprojekt pusselbitarna på plats? 

Svenska litteratursällskapets forskningschef Christer Kuvaja är nöjd med den sammansättning av forskningsprojekt som i år inleds vid SLS under samlingsrubriken Det svenska i Finland i dag och i morgon.

- Projekten kommer att forska i frågor som är centrala och viktiga för det svenska i Finland och de kompletterar varandra bra. Ett projekt behandlar tvåspråkigheten ur ett språksociologiskt perspektiv, ett annat den (riks)svenska invandringen till Finland och invandrarnas syn på finlandssvenskheten. Det tredje ser på de pusselbitar som tillsammans skapar det svenska i Finland, säger Kuvaja, som hoppas att de nya forskningsprojekten ska bidra till en ny syn på det svenska i Finland - men också till debatt.

  Läs hela intervjun med Christer Kuvaja!

  

Nya böcker: Biografiskt lexikon 2, Donatorernas bok och Konstruktioner i interaktion

Biografiskt lexikon för Finland, Vol. 2, Ryska tiden, omfattar tiden från 1809, då Finland som storfurstendöme blev en del av det ryska riket, till Finlands självständighet 1917. I volymen ingår personer som utförde sitt livsverk eller sina viktigaste politiska eller kulturella insatser under tiden 1809–1917, från ärkebiskop Jacob Tengström till symfonikern Jean Sibelius.

Uttrycket "de e" är en praktisk liten sträng som används på många olika sätt i samtal på svenska. I sin undersökning Konstruktioner i interaktion analyserar Mona Forsskåhl utdrag från olika typer av samtal och resultaten av analysen sammanför hon i en konstruktionsgrammatisk beskrivningsmodell.

Med anledning av Svenska litteratursällskapets 125-årsjubileum uppmärksammar sällskapet människorna bakom de fonder det fått förtroende att förvalta. I boken Donatorernas bok presenteras donatorerna livfullt och nyanserat av författaren Bo Finne, pensionerad administrativ chefredaktör vid Hufvudstadsbladet. Donatorernas många gånger framgångsrika karriärer och bestående insatser i samhället beskrivs, likaså deras personlighet, hängivenhet och fondernas tillkomst. Genom dessa livsöden, både tragiska och lyckosamma, får man samtidigt personliga återblickar på Finlands historia.

  Läs mer om böckerna på förlagets webbsidor

  

Jubileumsnummer av Källan bjuder på ett SLS sett utifrån

Lagom till jubileumsfestligheterna på Runebergsdagen ger Svenska litteratursällskapet ut ett jubileumsnummer av tidskriften Källan. Sällskapet bad författaren och frilansskribenten Magnus Londen bli redaktör för specialnumret och skärskåda SLS med ett utomstående perspektiv. Resultatet står att finna i 100 läsvärda sidor! Även layouten är uppfräschad - den kommer att leva vidare också i kommande nummer. Tidningen kommer att finnas tillgänglig gratis vid bl.a. bibliotek, medborgarinstitut och i bokhandlar från och med vecka 7, innan dess också som e-tidning på sls.fi.

  

Svenska litteratursällskapet på Facebook

Svenska litteratursällskapet finns nu med på den internationella nätgemenskapen Facebook. Sällskapets sida har över 200 anhängare som vill hålla sig uppdaterade med SLS:s verksamhet. Välkommen med du också!

  

Det händer på SLS

12.2.2010 Slutseminarium för forskningsprojektet Tidig finlandssvensk litteratur
22.2.2010 Andra delen i föreläsningsserien En- två- eller flerspråkig?

  Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |