Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 10/2009 från Svenska litteratursällskapet i Finland

22.12.2009

Fokus på sällskapsdjur och svininfluensa i vinterns pristävlingar

Folkkultursarkivets stora pristävling bär denna vinter rubriken Människans bästa vän. Sällskapsdjuren, speciellt hundarna, har ökat mycket i antal under de senaste åren. I frågetävlingen kan du berätta om djuren i ditt liv och tävla om penning- och bokpris. Frågelistan kan besvaras per post eller e-post.

Folkkultursarkivet har också öppnat en webbfrågelista om höstens stora samtalsämne, svininfluensan. Hur har din vardag påverkats av svininfluensan? Svara på frågelistan och var med i utlottningen av bokpaket!

  Frågelistan om sällskapsdjur - instruktioner
  Webbfrågelistan om svininfluensan

  

Svenska Akademien belönade Agneta Rahikainen

Svenska litteratursällskapets programchef Agneta Rahikainen har av Svenska Akademien tilldelats en belöning på 60 000 kronor (ca 6 000 euro) ur Akademiens egna medel.

Rahikainen, litteraturvetare och tidigare förste arkivarie vid Historiska och litteraturhistoriska arkivet vid SLS, har bland annat givit ut Edith Södergran: Samlade skrifter 2, Brev (SLS 1996), Gudsöga, djävulstagg – Diktoniusstudier (SLS 2000) tillsammans med Marit Lindqvist och Maria Antas, Johan Ludvig & Fredrika Runeberg - en bildbiografi (SLS 2003) och Jag är ju utlänning vart jag än kommer – en bok om Henry Parland (SLS 2009).

  

SLS-bok kvalade in till Gourmand World Cookbook Awards

Boken Mat, måltid, minne - hundra år av finlandssvensk matkultur (SLS 2009, red. Yrsa Lindqvist) har vunnit klassen för kulinariska historieböcker i det finländska kvalet till tävlingen Gourmand World Cookbook Awards 2009.

Vinnaren i respektive land tävlar om världstiteln med de övriga ländernas vinnare i samma kategori. De slutliga vinnarna i alla klasser koras vid kokboksmässan i Paris den 11 februari 2010.

  

Svenska teaterns historiska arkiv överfört till SLS  

Flytten av Svenska Teaterns historiska arkiv till SLS arkivmagasin är klar. Arkivet omfattar åren 1860-1975 och donerades till SLS som den största enskilda arkivdonationen någonsin. I arkivet, som omfattar ca 200 hyllmeter, finns material från den allra tidigaste tiden av teaterverksamhet på svenska i Finland fram till 1975 då teatern redan i sextio år fungerat som finlandssvensk nationalscen.  

I arkivet finns en stor mängd pjäsmanuskript, fotografier och noter men också t.ex. kostym- och scenografiskisser, korrespondens, programblad, affischer, tidningsurklipp, ekonomiska handlingar samt en hel del övrigt material. Även byggnadsritningar av själva teaterhuset ingår.

  Läs mer och se bildspelet från flytten

  

Ny bok: Musiken som hemland - kotimaana musiikki

I denna nya tvåspråkiga bok belyses Fredrik Pacius och hans banbrytande insatser för Finlands musik- och kulturliv på 1800-talet. Bokens sju artiklar presenterar Pacius samtid och hans liv, kompositioner och betydelse i ljuset av ny forskning.

Förutom kompositör var Pacius även kapellmästare, körledare, violinist, kammarmusiker och musiklärare vid universitetet i Helsingfors. Boken ger exempel på hur Pacius verk lever vidare i dag som viktiga inslag i finsk film och idrottssammanhang, och i forskningen genom en ny edition av Pacius manuskript. Det rikt illustrerade verket är en vacker gåvobok.

  

Äventyr i vårutgivningen vid SLS förlag

Svenska litteratursällskapets förlag bjuder i vår bl.a. på brevväxlingen mellan vännerna Jean Sibelius och Axel Carpelan, fakta och fiktion kring det finlandssvenska sociala kapitalet och Gustaf Mannerheims berömda resedagbok från Centralasien och Kina i oförkortad form.

En annan emotsedd reseskildring utgör forskningsresenären och orientalisten G.A. Wallins brev och resedagböcker. Wallin bodde i Kairo från 1844 till 1849 och företog därifrån resor inom Egypten och till Arabiska halvön, Persien och Syro-Palestina. Den första volymen i serien, som utkommer i mars, behandlar studietiden och resan till Alexandria.

  Vinterns och vårens utgivning på SLS förlag

  

Fler ljudprov på Språkarkivets webbsidor

Språkarkivet har uppdaterat sin webbplats med 27 nya ljudprov från bl.a. Iniö, Houtskär, Karis, Kaskö och Vanda. Sammanlagt finns nu hela 199 ljudprov från 59 olika orter som man kan gå in och lyssna på. Största delen av ljudproven är korta avsnitt ur inspelningar som gjordes inom projektet Spara det finlandssvenska talet 2005-2008. Dessutom finns också ett 20-tal ljudprov ur arkivets äldre inspelningar.

Vet du förresten från vilket språk ordet pucko härstammar eller vad rafla betyder? Testa dina kunskaper i den nya frågesporten om slangords betydelse och ursprung!

  Gå till Språkarkivets webbsidor
  Till webbfrågesporten Slang från olika tider


En-två- och flerspråkighet i vårens föreläsningsserie

Svenska litteratursällskapets forskarkår greppar i vårens föreläsningsserie temat en- två- och flerspråkighet med vinklingar som bottnar i den forskning de bedriver inom ramen för forskningssektorn vid SLS. Följaktligen blir det föredrag om bl.a. minoritetspolitik i Västeuropa, jakten på finlandismer, finska elevers svenskinlärning och den unga finlandssvenska litteraturens framtid. Väl mött på föreläsningsserien!

 Föreläsningsserien i utskriftsvänligt format  

  Öppettider vid SLS kring jul och nyår

 


Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |