Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 9/2009

26.11.2009 

Fack-Finlandiapriset till Henrika Tandefelt för boken Borgå 1809

Litteraturpriset Fack-Finlandia går i år till historieforskaren, fil.dr Henrika Tandefelt för boken Borgå 1809. Ceremoni och fest (SLS 2009). Enligt Björn Wahlroos, som utsåg årets vinnare, är Henrika Tandefelts bok inte aktuell enbart på grund av märkesåret:

- Den påminner oss om de yttre ramarnas betydelse och lyftera fram den internationella politiska teatern; en scen, där inte bara innehållet utan också formen - kläder, ceremonier och kulisser - har en betydelse, sade Wahlroos i sitt tal vid utdelningen.

SLS talade med en omtumlad Henrika Tandefelt om ceremoniordningarna 1809 och på vilket sätt hon lyft fram dem för en modern publik.

  Läs intervjun här!
  Läs mer om boken Borgå 1809

  

Språkforskare: Skillnaderna mellan dialekt och stadsspråk minskar

Dialekt och stadsspråk har använts om de språkliga varieteter som talas inom geografiskt avgränsade områden på landsbygden respektive i staden. I dag håller skillnaderna mellan varieteterna på att suddas ut både i Finland och i Sverige. Denna slutsats drogs vid seminariet Städernas språk, som arrangerades på Svenska litteratursällskapet den 20 november.

Enligt Margareta Svahn från Institutet för språk och folkminnen i Sverige är dialektsituationen i dag är komplicerad, heterogen och dynamisk. Det är svårt att se tydliga mönster och eftersom begreppet dialekt blir väldigt elastiskt är det är inte längre särskilt relevant att skilja mellan begreppen dialekt och stadsspråk. Pensionerade språkvårdaren Mikael Reuter konstaterade att även klasskillnaderna i språket förefaller vara mindre markanta än tidigare.

  Lyssna på föredrag från seminariet!

  

Nya forskningsprojekt inleds på SLS

Tre nya forskningsprojekt med den övergripande rubriken Svenskan i Finland i dag och i morgon startar nästa år inom ramen för forskningssektorn vid SLS. Professor Nina Pilke vid Vasa universitet leder projektet Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland - utbyte och utmaningar i ett framtidsperspektiv, vars syfte är att studera vilken slags verksamhetskultur och vilka slags verksamhetsbetingelser som bäst stödjer tvåspråkighet i det finländska samhället.

Projektet Bitar av samma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland leds av docent Sven-Erik Klinkmann vid Åbo Akademi. Projektforskarna ämnar söka svar på hur man diskursivt, narrativt, metaforiskt och retoriskt skapar tillhörighet inom ramen för det svenska i Finland. Utgångspunkten är att "finlandssvenskhet" kan tänkas fungera som ett pussel där flera disparata enheter tillsammans kan bilda en meningsfullt helhet.

Svenska invandrare i Finland - etniska relationer i mötet mellan svenskt och finskt leds av Östen Wahlbeck vid Svenska social- och kommunalhögskolan/Helsingfors universitet. Projektet granskar de etniska gränsdragningsprocesser som definierar finlands­svenskheten genom intervjuer med "rikssvenska" svenskspråkiga invandrare i Finland om deras förhållande till och identifikation med finlandssvenskhet.


Snart i bokhandeln: Riksdelen, Finlands svenska historia del 2

Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 1560-1812 är den andra volymen i serien Finlands svenska historia. I boken avhandlar Nils Erik Villstrand Finlands historia från Erik XIV:s trontillträde och Sveriges entré som Östersjömakt 1560 till mötet 1812 mellan kejsar Alexander och kronprins Karl Johan, när Finland inte längre var en del av det svenska riket. Titeln på boken syftar på att Finlands roll som riksdel betonas, en riksdel som hela tiden var en integrerad del av det svenska riket.

Språkets roll i historien är en röd tråd i bokserien på fyra planerade volymer och i denna del beskrivs samhällselitens gradvisa försvenskning, allmogens liv och språkförhållanden, mötet mellan överhet och undersåtar samt kyrkans förmedlande roll. Också etymologin till benämningen på svenskar i Finland, ordet "hurri", reds ut.

Del 1 i serien, Sveriges Österland av Kari Tarkiainen, utkom 2008. De två övriga delarna skrivs av Max Engman och Henrik Meinander. Riksdelen kan hittas i bokhandelns hyllor från och med vecka 49. 

  

SLS jubilerar med digitala förtecken 2010

Webbpublicering av digitaliserade arkivskatter, elektroniska bokutgåvor och seminarier med regional och nordisk prägel - storsatsningarna under Svenska litteratursällskapets 125-årsjubileum 2010 lyfter på locket till Finlands svenska kulturarv.

Ett digitaliseringsprojekt i större skala som lanseras under jubileumsåret är den sedan länge utsålda bokutgåvan Finlands svenska folkdiktning. Utgåvan, som innehåller en stor del av sällskapets äldre folkloristiska arkivsamlingar, publiceras stegvis från och med våren 2010 på sls.fi. Först ut är de äldre dansmelodierna, som användaren kan söka bland, lyssna på och läsa noter till.

SLS jubileumsturné inleds i mars, då populärvetenskapliga föreläsningar med lokal anknytning hålls vid medborgar- och arbetarinstituten i Borgå, Raseborg, Väståboland, Kristinestad och Jakobstad. Vetenskapliga miniseminarier anordnas i universitetsstäderna Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Vasa, Jyväskylä och Uleåborg, samt i Umeå och Uppsala. Också vårens föreläsningsserie i Helsingfors behandlar forskningen om det svenska i Finland som bedrivs vid SLS.

  

Det händer på SLS

27.11 Invandring och mångkulturalism i Finland under 1800- och 1900-talet. Seminarium.
14.12 Händelser vid vatten. Del 4 i höstens föreläsningsserie.

  Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi

 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |