Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 7/2009 från Svenska litteratursällskapet i Finland

10.9.2009

Märkesår och mer därtill på bokmässan i Göteborg

SLS förlag skickar åtta författare och redaktörer till mässan Bok & bibliotek i Göteborg 24-27.9.2009, den största bokmässan i Norden. Inom ramen för märkesårstemat kan du bland annat höra Max Engman och Åke Sandström, som båda medverkar i böckerna Maktens mosaik och Fänrikens marknadsminne, diskutera om hur nationell och subjektiv historieskrivningen i Finland och Sverige egentligen är.

Henrika Tandefelt, med boken Borgå 1809 och Anu Lahtinen med sin nya bok om kvinnorna i släkten Fleming, uppträder tillsammans med den kände tv-journalisten John Chrispinsson och Henrik Meinander i ett samtal om makt och iscensatta maktstrukturer.

Agneta Rahikainen, redaktör för boken om Henry Parland Jag är ju utlänning vart jag än kommer samtalar med Kjell Westö och Jonas Ellerström om Helsingfors på 1920-talet och livsstilen under förbudslagstiden. Samtalen om det dynamiska årtiondet som präglades av jazzens, fotografikonstens och automobilens intåg fortsätter på bokmässan i Helsingfors!

  SLS program i Göteborg i utskriftsvänligt format (pdf)

  

Matkultur, folklig berättarkonst och skulpturhistoria på Helsingfors bokmässa


Den finlandssvenska mässavdelningens nya logotyp bär tecknaren Linda Bondestams signatur.
Den 22-25 oktober är det dags för Helsingfors bokmässa, där SLS både koordinerar det finlandssvenska programmet och ordnar egna programpunkter.

Yrsa Lindqvist, snart bokaktuell på SLS med boken Mat, måltid, minne - Hundra år av finlandssvensk matkultur diskuterar tillsammans med Vivi-Ann Sjögren om mat som ett socialt och kulturellt kitt, men också som föremål för en ekonomisk och historisk påverkan.

Märkesåret syns även i Helsingforsmässans program: Vad har till exempel finska kriget 1808-09 lämnat för spår efter sig i det folkliga berättandet och sägnerna, och varför blev motiv från kriget så populära som motiv för postkort? Camilla Asplund Ingemark, som forskat i ämnet inom SLS-projektet Historiska sägner om 1808-09 års krig och Anders Saxon ser på saken ur ett folkligt perspektiv.

Hör också Cita Reuter intervjua Liisa Lindgren om den blomstrande skulpturkonsten på det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets gravvårdar, ett kulturarv värt att upptäcka på nytt och på nytt.

  SLS program på Helsingforsmässan i utskriftsvänligt format (pdf)

  

Nya böcker från SLS förlag

På basis av bl.a. arkivmaterial som inte tidigare har använts ger Pia Forssell i boken Författaren, förläggarna och forskarna - J. L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och Sverige en reviderad bild av Runeberg och hans förhållande till sina förläggare. Boken, som bygger på Forssells bearbetade avhandling från 2008, visar samtidigt hur förlagsväsendet i Finland utvecklades under 1800-talet.

I årsboken Historiska och litteraturhistoriska skrifter 84 (red. Pia Forssell & Derek Fewster) ingår bl.a. Mats Thelanders föredrag "Delad vårdnad och dubbelt medborgarskap - svenskans lott under 200 år". Denna exposé över svensk språkvård är samtidigt ett bidrag till språkvårdens historieskrivning.

Anu Lahtinens bok Anpassning, förhandling, motstånd - kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470-1620 dyker inom kort upp i din bokhandel. Boken lyfter för första gången fram de många olika roller och det inflytande kvinnorna i släkten hade. Genom rättegångshandlingar, privata brev, ekonomiska dokument och en mångfald andra källor ger Lahtinen ett nytt och fascinerande kvinnohistoriskt perspektiv på en omvälvande epok. Missa inte diskussionerna med Anu Lahtinen på bokmässorna i Göteborg och Helsingfors!

  

SLS medarrangör i bokhistorisk världskonferens

Svenska litteratursällskapets bibliotek och forskningssektor kommer som en del av sällskapets 125-årsfestligheter att vara medarrangörer i en bokhistorisk världskonferens i augusti 2010.

Den internationella organisationen för historieforskning av författarskap, läsande och publikationsverksamhet, SHARP, ordnar sin artonde världskonferens i Helsingfors. Temat är denna gång "Book Culture from Below" och tangerar frågor om folklig bokkultur och litteratur.

Call for papers kan läsas på konferensens hemsida. Förslag till presentationer och sessioner tas emot via blanketten som finns på sidorna. Konferensens språk är engelska och för framförande av presentation krävs medlemskap i SHARP.

SHARPweb (organisationens webbplats)
  Webbsidan för 2010 års konferens i Helsingofors

  


Författarporträtt: Nils Erik Wickberg

Historiska och litteraturhistoriska arkivet riktar i september fokus på den författande arkitekten och multikonstnären Nils Erik Wickberg, som i år skulle ha fyllt 100 år den 10 september.

Wickberg var en av de första som försvarade den hotade gamla byggnadskulturen, och mycket av det han skrev i form av böcker och artiklar hade en polemisk eller kritisk karaktär.

  Till Historiska och litteraturhistoriska arkivets författarporträtt

  

 

Det händer på SLS

11.9.2009 Arkivens tystnader. Om att närma sig arkiv ur ett queert perspektiv. Seminarium i samarbete med Finska Litteratursällskapet, Helsingfors universitet och Rivinväli r.f.

11-13.9.2009 Tryckta och elektroniska utgåvor - erfarenheter, planering och teknik i förändring. Nordiskt nätverk för editionsfilologer samlas till konferens i SLS regi.

14.9.2009 Händelser vid vatten. Märta Tikkanen och Katarina Gäddnäs föreläser i del 1 av höstens föreläsningsserie om öar, öliv och öbor.

9.10.2009 Vetenskap och lek. Seminarium om konst- och litteraturvetaren Yrjö Hirn som forskare och människa.

  Läs mer om evenemangen i evenemangskalendern på sls.fi!


 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |