Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 6/2009 från Svenska litteratursällskapet i Finland

10.7.2009

Det digitala arkivet Arkiva i Europeana

Svenska litteratursällskapets digitala arkiv Arkiva har infört material i det europeiska digitala arkivet Europeana, bl.a. digitaliserade brev av Albert Edelfelt, historiska kartor över Stensböle och ljudfiler med finlandssvenska dialektprov.

Arkiva samarbetar aktivt inom nationella och internationella projekt för att öka tillgängligheten till kulturarvet och säkra kompetensen inom digital långtidsförvaring. Arkiva har bl.a. inbjudits att delta som medlem i Europeana Thematic network, som grundats av europeiska kommissionen under programmet eContentPlus.

Till Arkivas samlingar hör digitaliserat material såsom handskrifter, fotografier eller filmer och material som uppkommit i digital form, d.v.s. forskningsdatabaser, ljudinspelningar och digitala fotografier.

  Digitalarkivet Arkiva
  Det europeiska digitala arkivet Europeana (extern länk)

  

Dialektinspelning i sex decennier

Nu finns en del av föredragen från projektet Spara det finlandssvenska talets slutseminarium i artikelform på Språkarkivets förnyade webbsidor. Där kan du läsa bl.a. Ann-Marie Ivars artikel Dialektinspelning i sex decennier, där hon ger en översikt över det ljudmaterial som samlats in från 1950-talet fram till i dag.

Talspråksproverna från Spara talet har också fått en ny hemvist på Språkarkivets webbsidor. På adressen www.sls.fi/sprakarkivet kan du utöver Spara talet-ljudklippen också lyssna på ett 20-tal äldre dialektinspelningar.

  Till Språkarkivets förnyade sidor

  

Fotobok om Henry Parland snart i bokhandeln

Henry Parland (1908 - 1930) levde i flera kulturella miljöer: barndomen i Ryssland och på Karelska näset, skoltiden i det svenska Grankulla, som ung vuxen i det glada Helsingfors under förbudslagstiden och till slut i Kaunas i Litauen.

I boken Jag är en utlänning vart jag än kommer skildrar Agneta Rahikainen Henry Parlands färgstarka liv och författarskap, från hans konfirmation 1925 till hans död i scharlakansfeber i november 1930. Biografiska texter, framför allt brev, varvas med dikter och essäer av Parland själv och illustreras med hans egna fotografier och material ur familjen Parlands arkiv.  

  

Projektet Tidig finlandssvensk litteratur gav ut bok  

Det latinska ordet contextus betyder fläta ihop, förena. Kontext är ett begrepp som haft stor aktualitet under de senaste tio åren inom litteraturforskningen och andra humanistiska discipliner. Boken Bloch, butch, Bertel - Kontextuella litteraturstudier baserar sig på SLS-forskning inom projektet Tidig finlandssvensk litteratur - program och praktik.

Boken visar hur mångfasetterad den litteraturforskning är som bedrivs i kontextualismens namn. Bloch, butch, Bertel ges ut av avdelningen för nordisk litteratur, Nordica, vid Helsingfors universitet och ämnet litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Redaktörer är Michel Ekman och Kristina Malmio.

  Läs mer om projektet och boken

  

Semesternöje: Kan du din finlandssvenska folkkultur?  


Leksakshäst, kardstol eller fågelskrämma?
Nu har du chansen att testa dina kunskaper i finlandssvensk folkkultur! På Kulturnyckeln, avdelningen för unga på SLS webbplats, finns en ny bildfrågesport som också kan roa vuxna så här i semestertider. I frågesporten förekommer både föremål och fenomen som hör till det förgångna.

Frågesporten är i viss mån påverkad av den annalkande rötmånaden, så alla svarsalternativ är inte helt seriöst hållna. Ett svar är ändå alltid rätt. Lycka till!

  Till frågesporten

  

Kommande evenemang

11.9.2009 Arkivens tystnader, Om att närma sig arkiv ur ett queert perspektiv. Seminarium i samarbete med Finska Litteratursällskapet, Helsingfors universitet och RIvinväli r.f. Sista anmälningsdag 31.8.

11-13.9.2009 NNE-konferensen 2009: Tryckta och elektroniska utgåvor - erfarenheter, planering och teknik i förändring. Nordiskt nätverk för editionsfilologer samlas till konferens i SLS regi. Sista anmälningsdag 7.8.

14.9, 12.10, 16.11 och 14.12.2009 Händelser vid vatten. Om öar, öliv och öbor. Höstens föreläsningsserie vid Svenska litteratursällskapet.

  Närmare information i SLS evenemangskalender

  

Trevlig sommar önskar Svenska litteratursällskapet!

 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |