Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 5/2009 från Svenska litteratursällskapet i Finland

17.6.2009  

Dramadatabasen Daniel nu på sls.fi

Vem dramatiserade Den amerikanska flickan? Vilket år spelade Radioteatern Tomtegubben i Åbo slott? Hur många iscensättningar har gjorts på Runebergs Trassel? Svaren finns i den förnyade dramadatabasen Daniel!

Dramadatabasen Daniel, som tidigare upprätthållits av Åbo Akademi, hittas framöver på Svenska litteratursällskapets webbplats under avdelningen Bibliotek eller med direktadressen www.sls.fi/daniel. Databasens nya sökgränssnitt gör det möjligt att söka finlandssvensk dramaproduktion enligt pjäs, dramatisering eller författare. I samband med flytten har omfattande uppdateringar också gjorts i innehållet.

  Till dramadatabasen Daniel

  

Svenska Teaterns arkiv doneras till SLS

Svenska Teaterns äldre, s.k. historiska arkiv bestående av ca 250 hyllmeter material 1860 - 1975, överflyttas i höst till Historiska och litteraturhistoriska arkivet vid SLS. Arkivet består bl.a. av pjäsmanuskript, korrespondens, fotografier, affischer, klippböcker, programblad och repertoarböcker.

Materialet bildar tillsammans med Lilla teaterns och Vivica Bandlers arkiv en betydelsefull helhet vid HLA som kan användas för forskning i finlandssvensk teater- och kulturhistoria. Svenska litteratursällskapet, Garantiföreningen för Svenska teatern och Stiftelsen för Svenska Teatern undertecknade donationsavtalet den 9 juni.

  

Nya böcker om gravmonument, finska krigets efterverkningar och Sankt Henrik

Liisa Lindgrens bok Memoria. Gravmonument, skulpturkonst och minneskultur behandlar skulpturkonsten på de lutherska begravningsplatserna i Finland under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Genom att analysera motiv och bildspråk inom gravvårdskulturen visar Lindgren hur synen på minne och sorg förändras över tid.

Sankt Henrik var ett av de gemensamma rikshelgonen i det medeltida Sverige och har kommit att betraktas som Finlands nationalhelgon. I boken Sankt Henrikslegenden undersöker Tuomas Heikkilä vad man kan veta om S:t Henrik, utgående från bevarade medeltida källor.

Boken Fänrikens marknadsminne breddar perspektivet på finska krigets efterverkningar till kulturella aspekter och historiebruk, d.v.s. användningen av historia i politisk och kulturell debatt, konst och litteratur. Redaktör för antologin är Max Engman.

  Läs mer om de nya böckerna på förlagets webbsidor


Foto: Hans WiljanenNina Martola: Finlandssvenskar överanvänder inte åt

Det sägs ofta att finlandssvenskarna överanvänder prepositionen åt, men Nina Martola, mottagare av Hallbergska priset 2009, blev överraskad av resultatet när hon började jämföra stora textmassor i Finland och Sverige. I en videointervju för SLS berättar Nina Martola om sin forskning och om hur ord dras till ord.

Svenska litteratursällskapet tilldelade i maj Nina Martola Statsrådet Mauritz Hallbergs pris om 18 000 euro för hennes avhandling i nordiska språk, som enligt prisnämnden bidrar till beskrivningen av svenskan både i Finland och i Sverige på ett intressant sätt. 

  Se videointervjun med Nina Martola

  

Lyssna på föredrag från seminariet Författarnas historia

Seminariet Författarnas historia om Selma Lagerlöf och Zacharias Topelius lockade fullt hus på SLS den 20 maj. Bland föredragshållarna fanns bl.a.  Horace Engdahl och hans efterträdare på posten som Svenska Akademiens ständige sekreterare (fr.o.m. 1.6), professor Peter Englund. Seminariet ordnades i samarbete med Svenska Akademien och Sveriges ambassad.

Lyssna också på författarna Peter Sandström och Robert Åsbacka, som den 25 maj avslutade vårens föreläsningsserie på SLS med tankar om språk, identitet och tillhörighet.

  Lyssna på föredragen

  

Författarporträtt: Edith Södergran

Ytterligare en finlandssvensk modernist presenteras nu i text och bild på Historiska och litteraturhistoriska arkivets webbsidor. Under sin livstid betraktades Edith Södergran närmast som en främmande fågel, men i dag anses hon vara den svenskspråkiga lyriska modernismens tidigaste och viktigaste namn.

  Till HLA:s författarporträtt

 

 

Nytt nummer av Källan

Ett nytt nummer av SLS tidskrift Källan utkommer i dagarna. För en förhandstitt, läs Källan på webben!

  Till Källan

 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |