Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 4/2009 från Svenska litteratursällskapet i Finland

7.5.2009

Ludvig Forsman: Domänförluster inte ensam orsak till språkbyte

Foto: Michael ForsmanNär man talar om språkbyte och språkbevarande är det farligt att alltför starkt koppla ihop språkliga domänförluster med institutioner, säger Ludvig Forsman, mottagare av Svenska litteratursällskapets pro gradu-pris för 2008 års bästa språkvetenskapliga avhandling i svenska.

- Attityd och vilja att använda och bevara språket är det avgörande elementet. Språket bevaras så länge vi vill att det finns och använder det i praktiken, säger Forsman, som i sin avhandling undersökt språkbyte i Gammalsvenskby i Ukraina.

Då domänbevarande institutioner försvinner är det enligt Forsman ett tecken på att samhället inte har ett så stort intresse att upprätthålla språket och även på att talarnas egen energi har falnat, då de inte orkar kämpa för att bevara sina institutioner. I Forsmans egen studie var den största orsaken till språkbytet att de svenskspråkiga själva gav upp sin rätt till identitet, eller i varje fall rätten till sitt språk.

  Läs hela intervjun med Ludvig Forsman 

  

Vasaminnen i ord och ton tas tillvara

Finlands svenska folkmusikinstitut och Österbottens traditionsarkiv (tillsammans SLS arkivcentrum i Vasa), samlar in österbottniska musikminnen i sitt nya projekt Vasaminnen i ord och ton.

Med hjälp av en frågelista vill ÖTA och FMI dokumentera forna och nuvarande Vasabors personliga minnen av musik i olika lokala sammanhang. Frågelistan riktar sig till svenskspråkiga Vasabor i alla åldrar, och gäller alla typer av musik.

Frågelistan, som kan besvaras fram till den 15 november fås från folkmusikinstitutet eller traditionsarkivet eller via nedanstående länk. Priser lottas ut bland alla som skickar in svar.

  Till frågelistan och instruktionerna
  Vasaminnen i ord och ton-föreläsning 19.5


 

Bland boknyheterna: Diktarv efter 1809 och en släktbok

Såret vill blöda ännu. Finland i svensk dikt 1808-1848 handlar om hur förlusten av Finland 1809 kom att bli ett viktigt litterärt motiv i diktningen i Sverige under decennierna efter finska kriget.

Krister Nordberg analyserar i boken hur dikterna togs emot av sin samtid, hur författarna förhöll sig till det aktuella politiska läget och vilka möjligheter till personliga ställningstaganden de hade. 

Dubbelhäftet Släktbok. Ny följd IV:1-2 (utg. Kristian Stockmann) innehåller utredningar över släkterna Boisman, Elfvengren, Gottman-Gottsman, Herkepaeus och Sutthof. Utredningarna är gjorda av kanslirådet Georg Luther (1921-2006), som var en av Finlands främsta genealoger.

  Såret vill blöda ännu - Finland i svensk dikt 1808-1848 (Krister Nordberg)
  Lyssna på föredrag från seminariet Svenskt, finskt och ryskt - Arvet efter 1809

  Släktbok. Ny följd IV:1-2

  

Det händer på SLS

19.5.2009 Vasaminnen i ord och ton. SLS arkivcentrum i Vasa (Österbottens traditionsarkiv och Finlands svenska folkmusikinstitut) presenterar sitt nya projekt med en inledande föreläsning.

20.5.2009 Författarnas historia. Seminarium om Zacharias Topelius och Selma Lagerlöf i samarbete med Svenska Akademien och Sveriges Ambassad.

25.5.2009 Det var en finne, en svensk och en ryss. Del 5 i vårens föreläsningsserie om språktillhörighet och identitet. Författarna Peter Sandström och Robert Åsbacka föreläser. Lyssna även på tidigare föreläsningar!

  För närmare uppgifter om evenemangen, se SLS evenemangskalender!

 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |