Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 3/2009 från Svenska litteratursällskapet i Finland

12.3.2009 

SLS-böcker med bland 2008 års vackraste

Två böcker utgivna på SLS förlag finns med bland årets vackraste böcker 2008; Lars Huldéns Akademiska dikter och visor och Maire Gullichsens Regnbågsfärger, mörka stänk. Minnesvandringar 1907-1928 (red. Cita Reuter). Båda böckerna är formgivna av Anders Carpelan. Årets vackraste böcker utsågs i dag av Kommittén för Finlands bokkonst.

Akademiska dikter och visor får omdömet "fin bokkonst". Enligt kommittén har boken en professionell typografi och ljus framtoning. Maire Gullichsens självbiografiska anteckningar anser kommittén vara en elegant bok där typografin tolkar tidsandan på ett utmärkt sätt.

Till årets vackraste bok utsågs Louhisaaren linnan talousreseptit (n. 1770-1850) av Jouni Kuurne (SKS 2008).


Henrika Tandefelt tilldelades Axel Hirschs pris

Svenska Akademien har delat ut Axel Hirschs pris till historikern fil.dr Henrika Tandefelt för boken Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar (SLS 2008), som är en bearbetad version av hennes avhandling från 2007. Priset tilldelas författare med "en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete".

Tandefelt är för närvarande aktuell på SLS med boken Borgå 1809. Ceremoni och fest.

Även Marie-Louise Rodén, professor i historia vid Högskolan i Kristianstad, tilldelades Axel Hirschs pris. Pristagarna får vardera en summa om 120 000 kronor.

  

 

Ny bok: Borgå 1809. Ceremoni och fest

Henrika Tandefelt följer lantdagen från planeringsskedet hösten 1808 till avslutningen i juli 1809. Vid sidan av de fyra ståndens överläggningar bestod lantdagen i högsta grad också av ceremonier av olika dignitet, och ständermötets betydelse låg till stor del just i dem. I boken studeras hur lantdagens högtidsakter, ceremoniella former och fester bidrog till att befästa den nya ordningen i landet.  

  Till boksidan

  

Ny bok: Zacharias Topelius i bild

Konsthistorikern Hannele Savelainen skriver om porträtt som avbildar Zacharias Topelius både som offentlig person och i familjekretsen på Björkudden. Många kända konstnärer, från R.W. Ekman, C.E. Sjöstrand, Walter Runeberg till Maria Wiik och Albert Edelfelt har målat porträtt av Topelius och i dem avspeglas också den finska konstens utveckling och den förändrade synen på konst i Finland.

  Till boksidan

  

Ny bok: Konstruktioner i finlandssvensk syntax

I Konstruktioner i finlandssvensk syntax presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. Studierna berör framför allt grammatiska mönster och samtalsforskning i ett jämförande perspektiv. Artiklarna är ett resultat av forskningsprojektet Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv som pågick vid Svenska litteratursällskapet i Finland 2004-2006. Redaktörerna Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt ger i inledningen en värdefull översikt över forskningen om svenskan i Finland.

  Till boksidan

  

Ansökningstid för stipendier fram till 31.3

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser stipendier och forskningsmedel. Ansökningarna ska ha inlämnats senast 31.3.2009 till Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors.

  Ansökningskriterier och anvisningar

  

Babyfest-frågelistans vinnare utsedda

Folkkultursarkivets webbfrågelista om babyfester samlade 31 svar. Bland alla som svarade utlottades tre köpkort till bokhandlar. Folkkultursarkivet tackar alla som fyllde i listan och gratulerar vinnarna Eva Björkskog, (Jakobstad), Nicola Lindertz (Esbo) och Sofi Skaag-Laine (Ekenäs)!

Baby showers är en växande tradition med rötter i USA som redan firas redan i alla delar av Svenskfinland. Festen väcker inte heller odelat positiva reaktioner hos alla unga mammor. Att fira babyn i förtid känns som att utmana ödet. Pappornas sed att fira den nyfödda babyn med en fest i vänkretsen är däremot väletablerad i Svenskfinland. Denna populära tillställning har många namn som varpajaiset, tåräkning, babycognac och tåkrympning.

Resultatet av undersökningen kan läsas i tidningen Källan i juni. Källan kan också läsas på sls.fi.

  

Det händer på SLS

23.3.2009 Det var en finne, en svensk och en ryss. Del 3 i vårens föreläsningsserie om språktillhörighet och identitet. Författarna Bengt Berg och Yrsa Stenius föreläser.

23.4.2009. Arvet efter 1809. Seminarium om hur arvet från svenska tiden tar sig uttryck i dagens Finland.

  Närmare information i evenemangskalendern på sls.fi!

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |