Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 1/2009 från Svenska litteratursällskapet i Finland

22.1.2009

eTopelius växer - antalet digitaliserade sidor nu 2 200

Den tvåspråkiga webbplatsen för Svenska litteratursällskapets utgåva Zacharias Topelius Skrifter har ytterligare utvidgats. Det digitala utbudet av digitala faksimil har utökats på eTopelius, under adressen www.topelius.fi/digital. Här finns 2 200 sidor av författarens verk, att läsa direkt på datorskärmen.

I urvalet ingår bl.a. vackert illustrerade sagor ur Läsning för barn, ett stort antal kända och mindre kända dikter, bl.a. helheten "Sylvias visor", samt dramatik, en rad intressanta småskrifter och en tidigare otryckt handskrift om Topelius familj och släkt, skriven av honom själv. Faksimilen är läsbara online och kan läsas i fyra storlekar. Urvalet utökas kontinuerligt.

  Läs mer på www.topelius.fi/digital


Rysk-turkiska kriget avhandlas i ny bok - intervju med Tuderusättling


Marjatta Tuderus
Boken Militär och målare, som skildrar Victor Tuderus upplevelser från rysk-turkiska kriget 1877-1878, har givits ut på SLS förlag. Inför bokutgivningen intervjuade utgivaren Eva Gädda Marjatta Tuderus i hennes hem i Esbo.

Marjatta Tuderus (f. 1926, flicknamn Selinheimo) var gift med Sten-Gustav Tuderus, sonson till Victor Tuderus och Sophie von Remy. I samtalet som uppstod vid köksbordet berättar Marjatta med inlevelse om de många färgstarka personerna kring Victor Tuderus. 

  Till intervjuinslagen
  Läs mer om boken


 

Ny bok: Maktens mosaik - Enhet, särart och självbild i det svenska riket

Maktens mosaik är en antologi om det svenska riket under perioden 1500-1800. Historiker från Sverige och Finland lyfter fram det som band samman det svenska riket och sådant som verkade splittrande. Flera uppsatser belyser förhållanden och processer i de två nya politiska enheter som bildades 1809, med betoning på den östra riksdelen. För jämförelsens skull ingår också en uppsats om Norge inom den oldenburgska staten, som i likhet med Sverige var ett maritimt välde.

Drömmen om en återförening av Finland och Sverige var anmärkningsvärt seglivad efter 1809 och
kom till ytan vid lämpliga politiska konjunkturer. Nationell identitet och självbilder både före och
efter den smärtsamma riksdelningen behandlas också, liksom gränser mellan det svenska och finska,
centrum och periferi, och mellan överhet och undersåtar.

  Läs mer om boken


Gärdenfors och de la Chapelle föreläste på SLS

Foto: Janne Rentola
Professor Peter Gärdenfors
SLS anordnade under Vetenskapsdagarna i Helsingfors seminariet Evolution i det humanistiska tänkandet. Bland föreläsarna fanns bland annat forskaren i genetik, professor Albert de la Chapelle och Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet. Ett bildreportage från seminariet finns publicerat på sls.fi.

  Till bildreportaget

 

Författarporträtt: Runar Schildt

Runar Schildt är den senaste i raden av finlandssvenska författare som i text och bild avporträtteras på sls.fi. Schildt, som främst gjorde sig känd som novellist, tog i sitt författarskap ofta avstamp i sociala skillnader och möjligheter, och i kampen mellan starka och svaga.

Runar Schildt debuterade 24 år gammal med en samling noveller, Den segrande Eros och andra berättelser (1912). Novellen kom att bli Runar Schildts specifika uttrycksform men han skrev även tre dramatiska arbeten under sina sista år.

  Till Historiska och litteraturhistoriska arkivets författarporträtt


Det händer på SLS

5.2.2009 Svenska litteratursällskapets årshögtid firas i Helsingfors universitets solennitetssal med start kl. 18.00.

23.2.2009 Det var en finne, en svensk och en ryss. Del 2 i vårens föreläsningsserie om språktillhörighet och identitet. Författarna Zinaida Lindén och Lars Sund föreläser.

  Närmare information i SLS evenemangskalender!

 

 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |