Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 6/2008 från Svenska litteratursällskapet i Finland

16.12.2008

Webbspelet Krutdurken nu i fullversion på sls.fi

Svenska litteratursällskapets nya webbspel Krutdurken 1808-1809 tar med spelaren på en hisnande tidsresa till år 1808, då Finland hörde till Sverige och de europeiska stormakternas pakter gav utslag också i "Sveriges österland".

Krutdurken är ett strategispel. Taktiska beslut och kluriga frågor avlöser slagfältsepisoderna i det stämningsskapande webbspelet, där spelaren får följa ryssarnas insteg i Finland och därefter agera befälhavare på den svenska sidan. Huvuduppgiften på slagfältet är att erövra ett målområde. 

Avsikten med webbspelet är att väcka intresset för Finlands svenska historia hos en yngre publik. Webbspelet är främst riktat till 12-15-åringar, men också äldre ungdomar kan spela Krutdurken med behållning. Spelet är helt gratis för användaren och hittas på direktadressen www.sls.fi/krutdurken.

  Till webbspelet Krutdurken


Sommarstugor och fritidshus tema i FKA:s pristävling nr 49

Folkkultursarkivets pristävling handlar i år om sommarstugor och fritidshus, två former av boende som egentligen tjänar samma syfte, att komma närmare naturen eller vistas i en annan miljö. Folkkultursarkivet önskar få in beskrivningar om främst nutida stugliv och fritidsboende, men också skildringar av tidigare erfarenheter emottas.

Frågorna hittas tillsammans med mer detaljerad information i länken nedan. Från och med årsskiftet kan du även fylla i frågelistan elektroniskt, instruktioner publiceras då på sls.fi.

Insamlingen pågår till den 30 april 2009 och bland de inkomna svaren delas ett antal penning- och bokpris ut.

  Läs mer om pristävlingen
  Besvara också FKA:s frågelista om babyrelaterade fester!

  

Ny bok: Tradition och turism på Åland

Historiska minnesmärken, kyrkor och det maritima arvet är centrala delar av den Ålandsbild som man redan tidigt lyfte fram inom turistnäringen på Åland. Ännu i dag är de självklara mål t.ex. på guidade bussturer, även om betoningen och användningen av det förflutna har förändrats.

Genom att låta historia och samtid mötas kan man skapa nya upplevelser för både turister och bofasta. Artiklarna i boken bygger på ett fältarbete som etnologer och folklorister vid Svenska litteratursällskapets Folkkultursarkiv utfört på Åland. Boken ingår i serien Meddelanden från Folkkultursarkivet.

  Köp boken i Vetenskapsbokhandelns webbutik


Ny bok: Lars Huldéns akademiska dikter och visor

"Akademiska dikter och visor liknar inte vanliga diktsamlingar. Strängt taget är boken ingen diktsamling alls. Alla texter är nämligen skrivna på beställning eller planerade för ett speciellt, akademiskt sammanhang." Så inleder Lars Huldén sitt förord till denna bok, som består av allt från promotionsdikter till "Psalm om dekanerna" och "Sonett vid banketten i New Haven i samband med symposiet Edith Södergran och Hagar Olsson 22.10.1993".

Huldéns akademiska dikter och visor uppvisar en stor stilistisk spännvidd: det finns fri vers, hexameterdikter och distika, aforistiska betraktelser, sonetter, ghaseler och villaneller, valser, tangor och polskor. Ändå bildear den en väl sammnhållen helhet, med forskningen och sökandet efter sanning och sammanhang som ledmotiv.

  Köp boken i Vetenskapsbokhandelns webbutik

  


Julklappstips: SLS-kalendern 2009

Fotografierna i 2009 års SLS-kalender är alla tagna ur ett album som Bernhard Estlander fick 1925 då han avgick som ordförande för Barnträdgårdsdirektionen i Helsingfors. Estlander var en framstående pedagog, historiker och författare av skolböcker.

På en stor del av bilderna i albumet, som ingår i det Estlanderska släktarkivet  i Historiska och litteraturhistoriska arkivet vid SLS, utför barnen vardagliga sysslor som dammtorkning och blomvattning. De ägnar sig också åt att leka, handarbeta och pyssla i trädgården.

Kalendern kostar 12 euro.

  Köp SLS-kalendern 2009 i Vetenskapsbokhandelns webbutik


Läs nya Källan

I det senaste numret av SLS medlemstidskrift Källan uppmärksammas bl.a. sällskapets halvårsgamla arkivcentrum i Vasa, den lilla världsteatern Lillan, jubileumsminnet av Runar Schildt samt, som en exotisk fläkt från äldre tider, litteratursällskapets ombudsman i Baku.

  Till Källan


Det händer på SLS

8.1.2009 Evolution i det humanistiska tänkandet. Seminarium i samband med vetenskapsdagarna, som till Darwins 200-årsminne bär temat evolution. Ingen förhandsanmälan behövs. 

8.1.2009 Vetenskapernas natt. Kom med på en hisnande resa från Batavia till Björkudden! Programmet omfattar föredrag, utställningar, filmförevisning, bokförsäljning, frågesport och servering. Lars Huldén uppträder med temadikt.

19.1.2009 Det var en finne, en svensk och en ryss. Del 1 i vårens föreläsningsserie om språktillhörighet och identitet. Författarna Karmela Bélinki och Anna-Lena Laurén föreläser.

  Närmare information i SLS evenemangskalender!

En lite varmare julhälsning

Svenska litteratursällskapet väljer att i år sända en julhälsning som värmer fler än tidigare - utskicket av julkort ersätts med en donation till Finlands Röda Kors.

God Jul och Gott Nytt År!

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |