Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 5/2008 från Svenska litteratursällskapet i Finland

24.10.2008  

SLS-forskaren Åsa Bengtsson analyserar valbeteende i videointervju

Foto: Janne RentolaInför det stundande valet tar SLS en titt på finlandssvenskarnas valbeteende i form av en intervju med Åsa Bengtsson, som är forskare vid Svenska litteratursällskapet och en av samhällsvetarna i projektet Svensk politik i Finland - beteende, opinion och framtid. Enligt Bengtsson står de partier som försöker attrahera finlandssvenska väljare inför helt olika utmaningar beroende på vilken region man granskar.

Bengtsson går också in på finlandssvenskarnas sociala kapital, ett begrepp som redan en tid använts inom socialvetenskaperna och medicinen, men som nu också politologerna granskar som ett led i en stor finlandssvensk val- och väljarundersökning.

  Se intervjuinslagen med Åsa Bengtsson


Demoversion av webbspelet Krutdurken på sls.fi

En demoversion av webbspelet Krutdurken 1808-1809 kan nu spelas på SLS webbplats. Spelet ligger på den nya webbavdelningen Kulturnyckeln, som riktar sig till skolungdomar och lärare med temahelheter om svensk svenska kultur och historia i Finland.

Taktiska beslut och kluriga frågor avlöser varandra i det stämningsskapande webbspelet, där spelaren får följa ryssarnas insteg i Finland och därefter agera befälhavare på den svenska sidan. Spelet är främst riktat till 12-15-åringar, och kan spelas i klassrummet såväl som på fritiden.

Krutdurken, som utvecklats i samarbete med Finlands svenska historielärare r.f., presenteras i sällskapets monter 6f49 på Helsingfors bokmässa 23-26.10. På webben finns demoversionen från och med bokmässan fram till december, då spelets fullversion lanseras. Webbspelet är helt gratis för användaren.

  TIll den nya webbavdelningen 

  

Helsingfors bokmässa 23-26.10 - se svenskt mässprogram i programkalendern

Svenska litteratursällskapet bär sedan år 2000 huvudansvaret för den finlandssvenska synligheten och närvaron på bokmässan i Helsingfors. Nytt för i år är webbkalendern över finlandssvenskt program!

I Helsingfors är programutbudet uppdelat på två scener, Södergran- och Tottiscenen, som man kan välja mellan i programkalendern. Programpunkter, medverkande och arrangörer kan även sökas fram med hjälp av sökord.

  Till programkalendern
  Information om bokmässan i Helsingfors


Stipendier och forskningsmedel att söka inom oktober

Höstens ansökningstid för stipendier och forskningsmedel pågår fram till den sista oktober. SLS utdelar på ansökan stipendier, understöd och forskningsmedel ur särskilda fonder för syften som i allmänhet fastställts av respektive fonds donator. Personliga forskarstipendier kan sökas av personer som har avlagt magisterexamen (160 sv) och som avser att fortsätta sina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen.

  Läs mer


Ny bok: Maire Gullichsens minnesanteckningar

Maire Gullichsen (1907-1990) f. Ahlström var en av centralgestalterna i 1900-talets finländska konstliv. Som utställningsarrangör och konstsamlare bidrog hon till modernismens genombrott inom finländsk bildkonst. Livet igenom arbetade hon med att främja finländsk konst, formgivning och arkitektur.

I boken Regnbågsfärger, mörka stänk Minnesvandringar 1907-1928 finns Gullichsens självbiografiska anteckningar samt brev- och dagboksutdrag som behandlar barn- och ungdomen fram till giftermålet med Harry Gullichsen 1928.

Också den första volymen av Biografiskt lexikon för Finland, kallad Svenska tiden, finns nu i bokhandlarna.


Bilden i förändring tema under arkivens dag 8.11

Svenska litteratursällskapet uppmärksammar det samnordiska evenemanget Arkivens dag med en webbutställning. Temat för utställningen är Bilden i förändring, som också är Finlands tema under Arkivens dag. Arkivens dag firas officiellt lördagen den 8 november, men uppmärksammas på olika sätt i hela Norden i hela början av november. SLS webbutställning hittas på webben från och med vecka 45.


Det händer på SLS

HumanistIT 27.10.2008. Seminarium om datateknik som redskap och publiceringskanal inom humanistisk vetenskap. Plats: Svenska litteratursällskapets auditorium (Riddaregatan 5, Helsingfors)

Berättelser, bilder och muntliga källor 30.10.2008. Seminarium om källmaterialets användning inom olika discipliner. Plats: Svenska litteratursällskapets auditorium.

Del 3 i SLS föreläsningsserie om Finska kriget 1808-1809 12.11. Plats: Svenska litteratursällskapets auditorium.

Historikern och biografin 5.12. Historiska nämndens seminarium. Plats: auditorium Aura vid Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, Åbo.

  Närmare information i SLS evenemangskalender

 

 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |