Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 4/2008 från Svenska litteratursällskapet i Finland

08.09.2008 

Henry Parland 1808-2008 - författarporträtt och intervju med brodern

Modernistförfattaren Henry Parland skulle i år ha fyllt 100 år. Svenska litteratursällskapet uppmärksammar Parland med ett författarporträtt i text och bild om Parlands liv, produktion och arkiv, kryddat med digitaliserade smakprov. I en videointervju ger Herman Parland, den siste i den parlandska brödraskaran, sin syn på ungdomsåren och brodern Henrys umgänge med modernisterna. Den 8-9.9 anordnar sällskapet även ett seminarium om Henry Parland på Hanaholmen.

Henry Parland föddes år 1908 i Viborg och dog 1930 i Kaunas, Litauen, endast 22 år gammal. Under sitt korta liv han hann ge ut en enda diktsamling, Idealsrealisation, 1929, men skrev också ett stort antal essäer, artiklar, noveller och romanen Sönder.

  Författarporträtt: Henry Parland
  Videointervju med brodern Herman Parland


Webbspelet Krutdurken - en tidsmaskin till finska kriget 1808-1809

I oktober lanserar SLS webbspelet Krutdurken 1808-09 som skildrar de färgstarka händelserna under finska kriget. Kanonerna är långsamma men besluten snabba då spelaren ger sig ut i fält för att utkämpa slagen vid bl.a. Siikajoki, Oravais och Virta bro. Sergeant, major eller överste? Domen faller i slutet av spelet, då spelarens prestation bedöms i form av en befordring. Spelet är riktat främst till ungdomar i åldern 12-15 år, men kittlar också spelnerven hos vuxna.

Arvet efter den svenska tiden ligger i fokus i alla SLS satsningar kring tvåhundraårsminnet av finska kriget. De sägner som uppstod efter kriget skärskådas med forskaröga i projektet Historiska sägner om 1808-09 års krig, där aktuellt historiskt och folkloristiskt kunnande används för att placera sägnerna i en ny tolkningsram. Också höstens föreläsningsserie knyter an till riksdelningen och tiden därefter.  

Näst ut bland böckerna i anknytning till märkesåren är Henrika Tandefelts Borgå 1809 - ceremoni och fest, som ges ut i februari på SLS förlag. Den illustrerade boken behandlar förberedelserna inför kejsarens besök i Borgå, ceremonierna och festerna under Borgå lantdag.


SLS årsskrift: Historiska och litteraturhistoriska studier 83

Flera av artiklarna i volym 83 av HLS anknyter till Finlands förvaltnings- och militärhistoria. Årsboken inleds av Henrik Meinanders årsfestföredrag "Nationen Finland, en lyckosam biprodukt?". Carl-Thomas von Christierson skildrar en militär befattningshavares jakt efter ett ämbete under senare hälften av 1700-talet.

Christoffer Sundman behandlar i sitt bidrag hur det kom sig att de nyländska studenterna reste en gravvård över korpralen Gustaf Glansberg, en av veteranerna från kriget 1808-09. Statssekretariatets arkiv som ett finskt forskningsarkiv i Petersburg i slutet av autonomins tid behandlas av Eljas Orrman. Aapo Roselius analyserar i sitt bidrag den roll kriget 1808-09 hade i skyddskårsrörelsens historieuppfattning och upplysningsverksamhet.

Marjatta Hietalas bidrag behandlar utgående från ett omfattande källmaterial de finländska forskarnas orientering mot Tyskland under andra världskriget. Per Stams bidrag "Det är redan poesi" redogör för Henry Parlands litterära metod medan Sven Hirns uppsats bär rubriken "Pantomimens historia i Norden".

  Köp boken


Biografiskt lexikon för Finland i bokhandlarna snart i bokhandlarna

Biografiskt lexikon för Finland är ett personhistoriskt verk som presenterar biografier över personer ur Finlands historia. Volym 1 finns tillgänglig i bokhandlarna senast vecka 39. Volymen omfattar den tid Finland var en del av det svenska riket, från 1100-talet och Sankt Henrik till 1809 och personerna bakom hjältarna i Fänrik Ståls sägner.

Uppslagsverket består av fyra volymer med över 1 600 personporträtt. Volym 1 innehåller artiklar om drygt 350 personer. Författarna representerar den främsta sakkunskapen i Finland.

BLF uppmärksammas på höstens bokmässor i Helsingfors och Göteborg. På Bok- och biblioteksmässan i Göteborg framträder redaktörerna torsdagen den 25 september kl. 15 och på Helsingfors bokmässa torsdagen den 23 oktober kl. 16.

Höstens föreläsningsserie inleds 15.9

Svenska litteratursällskapet arrangerar hösten 2008 en föreläsningsserie om Finska kriget under rubriken

"Jo derom kan jag ge besked,
Om herrn så vill, ty jag var med"

Del 1 i serien hålls måndagen den 15 september kl. 18.00 i Svenska litteratursällskapets hus på Riddaregatan 5, Helsingfors. Johanna Wassholm föreläser under rubriken "Begäret af ära, och begäret at gagna Fäderneslandet" - E. G. Ehrströms upplevelse av kriget 1808. Marja Terttu Knapas föreläsning bär temat Minnesmärken under hundra år

Välkommen!

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |