Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 3/2008 från Svenska litteratursällskapet i Finland

3.7.2008

SLS arkivcentrum i Vasa inleder sin verksamhet

Foto: Janne Rentola

Österbottens traditionsarkiv och Finlands svenska folkmusikinstitut utgör sedan den 1 juli SLS arkivcentrum i Vasa. Enheterna bibehåller sina självständiga verksamhetsformer, profiler och sin personal, men samarbetar med litteratursällskapets arkiv i Helsingfors.

Enligt SLS arkivchef Mikael Korhonen utgör SLS arkivcentrum i Vasa en viktig del av Svenska litteratursällskapets arkivfunktion, som går ut på att ta tillvara och dokumentera den svenska kulturen och den svenskspråkiga befolkningens historia och utveckling.

"I arkivcentret ingår två från tidigare mycket etablerade och välkända kulturarvsinrättningar. Både Österbottens traditionsarkiv och Finlands svenska folkmusikinstitut samlar in, bevarar, gör tillgängligt och forskar i centrala delar av folktraditionen i Österbotten samt folkmusiken i Svenskfinland. Bevakningen av den svenska kulturens mångfald intensifieras och breddas därmed ytterligare", säger Korhonen. 

Vad lokaliteterna beträffar sker inga förändringar - både FMI och ÖTA hittas även framöver på femte våningen vid Handelsesplanaden 23 A.

 SLS arkivcentrum i Vasa på webben


Finlandssvenska författare får arkivporträtt

Bild: Historiska och litteraturhistoriska arkivet
Solveig von Schoultz
Svenska litteratursällskapets specialsidor om Johan Ludvig och Fredrika Runeberg har fått sällskap av nya författarporträtt. Författarna Solveig von Schoultz och Eva Wichman, vars arkiv förvaras i Historiska och litteraturhistoriska arkivet, har fått egna presentationer där deras liv, produktion och arkiv belyses i text och bild.

HLA utökar antalet arkivporträtt efter hand, och kompletterar dem med digitaliserat arkivmaterial. Näst i tur står författaren Henry Parland och hans modernistkolleger.

  Till författarporträtten

  


Seminarium om Henry Parland 8-9.9

Hundraårsminnet av författaren Henry Parland (1908-1930), den sista i raden av finlandssvenska modernistiska lyriker, firas i år. Med anledning av jubileet arrangerar Svenska litteratursällskapet i Finland ett seminarium på Hanaholmen i Esbo 8-9.9.2008.

Till seminariet har inbjudits både inhemska och internationella forskare, översättare och författare. Under den första seminariedagen får även den svenske dramatikern Magnus Nilssons pjäs Guds vessla går på jakt sitt uruppförande.

Både seminariet och teatern är öppna och gratis för alla intresserade. Anmälningar till seminariet riktas senast den 8 augusti till Svenska litteratursällskapet, tfn 09-618 777 eller till lisen.sundqvist(at)sls.fi.


Boknyheter om 1700-talets trafik på Ostindien

Svenska litteratursällskapets förlag har givit ut tre böcker med anknytning till de resor som handelsresenärer och naturalhistoriker företog sig på 1700-talet. Den rikt illustrerade boken Brev från Batavia. En resa till Ostindien 1782-1786 (utg. Christina Granroth) skildrar den naturvetaren Clas Fredrik Hornstedts resa till Batavia (nuv. Jakarta). Hornstedts stora livsglädje och nyfikenhet på människor gör hans anteckningar intressanta också för en bred läsekrets utanför botanikens område.

Israel Reinius' Journal hållen på resan till Canton i China (utg. Birgit Lunelund) beskriver bröderna Israel (1727-1779) och Herman Reinius (1725-1796) resa från Stockholm till Göteborg och därifrån vidare med en ostindiefarare till Kanton i Kina samt returresan och återkomsten hem till Vasa.

Peter Johan Bladh (1746-1816), född i Vasa, var den enda av finsk härkomst som nådde upp till den högt uppsatta positionen som superkargör, en slags verkställande direktör, vid Svenska ostindiska kompaniet. Birgit Lunelund följer Bladhs karriär inom kompaniet och hans vardag i Kanton genom brev och andra handlingar i boken Peter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766-84.

 Se videoinslag om C.F. Hornstedt som tecknare och levnadskonstnär


Tolv titlar på förlagets höstlista

Svenska litteratursällskapets förlag rubricerar tolv böcker i sin nyhetslista för hösten 2008. Höstens utgivning omfattar bl.a. den första delen av Biografiskt Lexikon för Finland, akademiska dikter av Lars Huldén, krigs- och reseskildringar samt en bok om tidskrifterna Ultra och Quesego, som utges i samband med Henry Parlands 100-årsjubileum. 

  Till nyhetslistan


Sommartider på Svenska litteratursällskapet

Receptionen på Riddaregatan 5 i Helsingfors är öppen alla vardagar sommaren igenom kl. 9.00 -16.00. Biblioteket är stängt veckorna 29-31, d.v.s. 14.7-3.8.

Folkkultursarkivet och Språkarkivet håller stängt veckorna 28 och 29 (7 -20.7), Historiska och litteraturhistoriska arkivet samt Österbottens traditionsarkiv veckorna 29 och 30 (14-27.7). Finlands svenska folkmusikinstitut är stängt i juli och öppnar igen dörrarna 1.8.

GLAD SOMMAR!

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |