Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev


Svenska litteratursällskapets elektroniska nyhetsbrev är gratis och innehåller information om det senaste som pågår inom sällskapet – från boknyheter till forskningsrön, seminarier och föredrag.

Nyhetsbrevet sänds ut jämna mellanrum. Adressuppgifterna används enbart för distributionen av brevet och utlämnas inte till tredje part. Det går att avbeställa nyhetsbrevet när som helst.

Beställ nyhetsbrevet på webben (länk nedan) eller genom att skicka ett e-postmeddelande med ärenderubriken "Beställ nyhetsbrev"  till nyhetsbrev@sls.fi.

  Beställ nyhetsbrevet

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |