Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 1/2008 från Svenska litteratursällskapet i Finland

3.4.2008  

Foto: Janne RentolaFörfattaren Kari Tarkiainen: Sverige skapade Finland

Fil.dr Kari Tarkiainens perspektiv på Finlands förhistoria och medeltid skiljer sig märkbart från flera mer nationellt inriktade historikers syn. Enligt Tarkiainen kan man till och med hävda att Finland historiskt sett är en skapelse av Sverige.

Tarkiainens bok Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa har i dagarna lanserats på Svenska litteratursällskapets förlag. Boken är den första i en serie av fyra planerade volymer om det svenska i Finlands historia genom tiderna och behandlar Finlands förhistoria, medeltid och 1500-tal.

  Se videointervjun med Kari Tarkiainen
  Bokens egen sida


Ny bok om hemliga kontakter efter ryska revolutionen

De sista timmarna av året 1917 antichambrerade den finländska senatens representanter P.E. Svinhufvud och K.G. Idman i Smolna i Petrograd medan Rysslands nya regering, folkkommissariernas råd, debatterade om man skulle erkänna Finlands självständighet, vilket skedde strax före tolv. Svinhufvud insisterade på att tacka för dekretet. En lätt besvärad Lenin kallades ut för handskakningar och titulerade av misstag finländarna "kamrater".

Så inleds professor Max Engmans bok Gränsfall. Utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918-1920, som handlar om hemliga kontakter mellan Finland, den övriga världen och Rådsryssland efter ryska revolutionen. Boken beskriver händelserna utgående från ett omfattande arkiv- och pressmaterial och ger ett brett perspektiv på de politiska och diplomatiska förvecklingar som "gränsfallen" ledde till.

  Bokens egen sida
 

Svenska litteratursällskapets årsmöte 3.4

Professor emerita Ann-Marie Ivars (Helsingfors), fil.dr h.c. Mikael Reuter (Helsingfors) samt professor Lars Wollin, (Uppsala) upptogs som nya hedersmedlemmar i Svenska litteratursällskapet vid årsmötet den 3 april. 

Till korresponderande medlemmar utsågs professor Tom Moring (Helsingfors), pol.mag. Thomas Rosenberg (Lovisa) samt förlagskonsulten, fil.mag. Peter A. Sjögren (Stockholm) och docent Maj Reinhammar (Uppsala).

Till medlemmar av styrelsen för treårsperioden 2008-2010 återvaldes professorerna Ann-Mari Häggman, Fred Karlsson, Marika Tandefelt och Anna-Maria Åström. Minister Christoffer Taxell återvaldes till medlem av finansrådet för perioden 2008-2011.

På förslag av styrelsen fastställdes att medlemsavgifterna för 2008 höjs från 19 till 20 euro för årsmedlemmar. Avgiften för ständigt medlemskap höjdes från 700 till 800 euro.

  Verksamhetsberättelsen 2007


Projektforskning om Strömma gård och Alexander Armfelt

Inom ramarna för Svenska litteratursällskapets forskningssektor har två nya projekt inletts: Strömma gårds historik och en biografi över ministerstatssekreteraren Alexander Armfelts politiska liv.

Strömma gård på Kimitoön, och framför allt den kanal som byggdes på gårdens ägor, spelade en viktig roll för traktens handel i slutet av 1800- och början av 1900-talet eftersom kanalen förkortade vägen ut till havet. Strömma gård tillföll Svenska litteratursällskapet som donation år 1996. Som projektforskare fungerar FD Johanna Wassholm.

En tvådelad biografi över Alexander Armfelts liv och verksamhet fram till 1841 har tidigare givits ut på Svenska litteratursällskapets förlag. Forskaren Robert Schweitzer tar nu sikte på tiden efter 1841, då Armfelt föredrog ärenden rörande storfurstendömet Finland hos tsarerna i S:t Petersburg.

  Forskningssektorns projektsidor


Litteraturens Helsingfors i fokus 21.4

Svenska litteratursällskapets föreläsningsserie Helsingfors är en sång fokuserar den 21 april på Helsingfors som skådeplats i litteraturen.

Arne Toftegaard Pedersens föredrag bär samma rubrik som hans bok, Urbana odysséer - Helsingfors och 1910-talets prosa (SLS 2007). Trygve Söderling talar under rubriken Staden hette Helsingfors.

Föreläsningen inleds kl. 18 i litteratursällskapets hus på Riddaregatan 5 i Helsingfors. Serien arrangeras i samarbete med Helsingfors stadsmuseum.

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |