Första sidan
   
 
 
 
 


 
   
   
   
 

Samhällsengagemang

Fredrika Runeberg skrev mycket om kvinnors rätt till utbildning och om kvinnosak överhuvud. Hon ansåg att det grundläggande problemet för kvinnorna i hennes samtid var att deras kunskaper var så begränsade. För att höja kunskaperna i finska bland Borgåfruarna grundade hon en informell finsk läseförening 1845. Deras ambitiösa program var att lära sig läsa och förstå Kalevala.

Följande år grundade Fredrika Runeberg tillsammans med några andra lektorsfruar en fruntimmersförening i Borgå. Föreningen skulle motarbeta den svåra nöden som rådde bland allmogen, och skapa arbete för de fattigaste kvinnorna i staden. Medlemmarna i föreningen samlade mönster, köpte garn och lärde kvinnor bl.a. väva. Vävda dukar med citronmönster blev en eftertraktad artikel, som Borgåfruarna förmedlade till försäljning.

Föreningens främsta uppgift blev att upprätthålla en skola för fattiga flickor i Borgå. När skolan öppnade i februari 1847 var antalet elever inom kort 53. I skolan undervisades eleverna i kristendomskunskap, läsning, skrivning, räkning, sömnad, garnspinning, stickning och vävning. Undervisningsmaterial i egentlig mening fanns inte, med undantag för några kartor och planscher och en sandlåda att skriva i.
I Fredrika Runebergs litterära kvarlåtenskap finns ett manuskript som kallas "Geografiska blad" och som troligen legat till grund för en kort geografi för eleverna i flickskolan.

Skolan upprätthölls med bidrag från stadsborna och med hjälp av avkastningen från donerade medel. Skolan verkade på detta sätt i 30 år, ända fram till mitten av 1870-talet då den införlivades med skolväsendet under den nya folkskoleförordningen. Fredrika Runeberg var ordförande i fruntimmersföreningen och ledde skolans direktion i 15 år.

Fredrika Runeberg och Charlotte Törngren (senare gift med Fredrik Runeberg) 1875 foto: Fredrik Runeberg (större bild)

 

 

Upp