Fredrika Runeberg (1807-1879), f. Tengström har länge fått personifiera den ideala hustrun och husmodern i Finland. Samtiden kände henne bäst som skaldehustru och gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk och födde åtta barn, av vilka två dog som små: Anna (1832–1833), Ludvig (1835–1902), Lorenzo (1836–1918), Walter (1838–1920), Johan Wilhelm ”Hannes” (1843–1918), Robert (1846–1920), Edvard (1848–1851) och Fredrik (1850–1884).

Fredrika Runeberg hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid, hon var författarinna och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. Tillsammans med några andra lektorsfruar grundade hon en fruntimmersförening i Borgå. Föreningen drev bl.a. en skola för medellösa flickor. För skrivbordslådan skrev hon inlägg om kvinnosaken, konsten och språkfrågan. Inför sina närmaste vänner tog hon aktivt ställning för den ogifta kvinnans myndighetsrätt och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete.

 


Läs Fredrika Runebergs självbiografi
Min pennas saga