Första sidan
   
 
 
 
 


 
   
   
   
 

Mamsell Tengström

Fredrika Tengström föddes den 2 september 1807 i Jakobstad som den näst yngsta av nio syskon, fyra av syskonen dog som små. Hennes far var tullförvaltaren Carl Fredrik Tengström (1762-1824) som 1809 blev finanskamrer i regeringskonseljen. Följande år flyttade han med sin familj till Åbo. Hennes mor var Anna Margareta Tengström, f. Bergbom (1771-1838), en för sin tid förhållandevis bildad dam, som bl.a. vistats i flickpension under ett års tid. Fredrika kallades för "Fredrique" eftersom det då var modernt att använda franska namnformer i bildade hem.

Fredrika Tengström 19 år,
blyertsteckning

(större bild)


Fredrika Tengström växte upp i den akademiskt förankrade Tengströmska kretsen i Åbo, med ärkebiskop Jacob Tengström (1755–1832) i spetsen.
Familjen bodde i en egen gård i det s.k. Klosterkvarteret vid Aura å.

Fredrika Tengström var praktiskt lagd. Som barn och ung fick hon lära sig att sy, teckna, måla och handarbeta, liksom alla borgerliga flickor på den tiden. Hon fick också en kortare tid gå i fru Salmbergs flickpension i Åbo, där hon undervisades i bl.a. engelska. Hos fru Salmberg träffade hon Augusta Lundahl g. Wallenius (1811-1892), som blev hennes närmaste väninna och intellektuella bundsförvant.

”Kärlekspant”, av hår flätad krans med dikt. Minne av Fredrika Runeberg till Augusta Lundahl, Åbo 29 april 1825 (större bild)


Flyttning till Pargas och Helsingfors

När Fredrika Tengströms far dog och hennes barndomshem några år senare förstördes i den ödesdigra branden i Åbo 1827, blev familjens ekonomiska villkor klart försämrade. Hon flyttade med sin mor till Pargas, där hon tillverkade små handarbeten som såldes och gav henne lite extra pengar. Försäljningen hölls strängt hemlig, eftersom det ansågs mindre fint att en flicka från ett bättre hem förtjänade pengar. I Pargas spirade förälskelsen i släktingen, magister Johan Ludvig Runeberg, som arbetade som informator där.

Fredrika Tengström och hennes mor flyttade till Helsingfors hösten 1828, ledsagade av den unge magister Runeberg. I januari 1831 gifte sig Fredrika och Johan Ludvig.

 

Upp