Första sidan
   
 
 
 
 


 
   
   
   
 

Arkiv och litteratur

I Historiska och litteraturhistoriska arkivet finns Fredrika Runebergs manuskript och brev i original och avskrift. Det finns också anteckningar av olika slag, almanackor, handlingar som gäller familjen Runebergs ekonomi, handlingar som gäller Fruntimmersföreningen i Borgå och skolan för mindre bemedlade flickor, diverse personliga handlingar som t.ex. ett minne till Augusta Lundahl som Fredrika Runeberg flätat av en hårlock, julklappsverser, inbjudningskort, fotografier mm. Arkivet är delvis mikrofilmat.

Litteratur om Fredrika Runeberg och hennes författarskap

Allardt Ekelund, Karin, Fredrika Runeberg. En biografisk och litteraturhistorisk studie, diss., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (SSLS) 291, Helsingfors 1942

Forssell, Pia, ”Sigrid Liljeholm och kvinnorollens gränser”, Historiska och litteraturhistoriska studier 69, SSLS 588, Helsingfors 1994, s. 21–83

Forssell, Pia, ”Fredrika Runeberg – ambition och konvention”, Finlands svenska litteraturhistoria I, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet och Stockholm:
Atlantis 1999, s. 306–314

Forssell, Pia, ”Fredrika Runeberg och bilden av författarskapet”, Historiska och litteraturhistoriska studier 82, SSLS 699, Helsingfors 2007, s. 93–140

Gripenberg, Alexandra, ”Fredrika Runeberg”, Finska qvinnor på olika arbetsområden. Biografiskt album utgifvet af Finsk Qvinnoförening, Helsingfors: Otava 1892, s. [63]–118

Grönstrand, Heidi, Naiskirjailija, romaani ja kirjallisuuden merkitys 1840-luvulla, diss., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia (SKST) 1019, Helsinki 2005

Hatavara, Mari, Historia ja poetiikka Fredrika Runbergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa, diss., SKST 1128, Helsinki 2007

Huhtala, Liisi, ”J. L. Runebergin varjosta – Fredrika Runeberg”, ”Sain roolin johon en mahdu”. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja, toim. Maria-Liisa Nevala, Helsinki: Otava 1989, s. 124–132

Huhtala, Liisi, ”Självuppoffringens bittra njutning. Om Fredrika Runeberg”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2. Fadershuset 1800-talet, red. Elisabeth Møller Jensen, Höganäs: Wiken 1993, s. 298–307

Konstnärsbrev. Z. Topelius brevväxling med C. J. L. Almqvist, J. L. Runeberg, Fredrika Runeberg, Fredrik Cygnæus, Fredrik Pacius, Conrad Greve, J. A. Josephson, I, utg. Paul Nyberg, SSLS 360, Helsingfors 1956

Launis, Kati, Kerrotut naiset. Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä, diss., SKST 1029, Helsinki 2005

Mazzarella, Merete, ”Fredrika Runeberg (1807–1879). Kvinnoverklighet och kvinnoutopi”, Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen. Frihet och beroende i finlandssvensk kvinnolitteratur, Helsingfors: Söderströms 1985, s. 27–48

Mazzarella, Merete, Fredrika Charlotta, född Tengström. En nationalskalds hustru, SSLS 700, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet och Stockholm: Atlantis 2007

Runeberg, Fredrika, Min pennas saga, utg. Hedvig Rask, SSLS 697, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet och Stockholm: Atlantis 2007

Stenwall, Åsa, Den frivilligt ödmjuka kvinnan. En bok om Fredrika Runebergs verklighet och diktning, Stockholm: Natur och Kultur 1979

Tuulio, Tyyni, ”Fredrika ja Runeberg”, Fredrikan Suomi. Esseitä viime vuosisadan naisista, Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY 1980, s. 7–61

Westermarck, Helena, Fredrika Runeberg. En litterär studie, Helsingfors: Söderströms 1904

von Willebrand, R. F., ”Fredrika Runeberg”, Förhandlingar och uppsatser 17, SSLS 63, Helsingfors 1904, s. 161–267

 

Upp